menu

Klub přátel umění v České republice, z s. (dále jen KPU ČR) byl založen v červnu 1993. Sídlo organizace je v Brně - Horních Heršpicích.

více informací

Sponzoři

Děkujeme statutárnímu městu Brno
za finanční podporu na provozní výdaje ... 2019, 2020, 2021, 2022


Děkujeme NADACI ŽIVOT UMĚLCE za finanční podporu na Podzimní divadelní festival 2019, 2022


RedWeb s.r.o. - tvorba webových stránek.

 

 

Děkujeme drobným dárcům a všem, kteří nám zachovávají svoji přízeň.