menu

Klub přátel umění v České republice, z s. (dále jen KPU ČR) byl založen v červnu 1993. Sídlo organizace je v Brně - Horních Heršpicích.

více informací

Podzimní divadelní festival 2022

Podzimní divadelní festival 2022

(Malý multižánrový festival s mezinárodní účastí).

Klub přátel umění v České republice, z. s. sdružuje  divadelní soubory a jiná umělecká tělesa. Divadlo Jarka Lokose a Hudebně divadelní cirkus MI-JA, oba soubory pod vedením pana Miroslava Krbka, uspořádalo ve dnech 17. – 18. září 2022 a 23. září 2022 osmý ročník Divadelního podzimního festivalu.

Umělci z Prahy, Neratovic, Brna, Zbýšova, Blanska i ze Slovenské republiky se na jeden víkend sjeli do obce Prace u Brna.

Převážná část přehlídky se uskutečnila v Praci (okres Brno – venkov). Dramaturgii celé akce měl na starosti pan Miroslav Krbek.

V sobotu 17. září 2022 se na hřišti SK Prace uskutečnilo představení divadelní westernové povídky Her Nice Fix. Následovala soutěž pro děti o ceny. Programem diváky provázel herec Míra Nosek.

Večerní koncert na hřišti SK Prace, ve kterém vystupovali slovenští hudebníci, přerušil       a následně zrušil silný a vytrvalý déšť, který začal zanedlouho po začátku akce.

V neděli 19. 9. 2022 se odpoledne se v Kulturním domě uskutečnilo představení Divadelní perličky. Název je rámcem pro krátké divadelní skeče, ukázky z divadelních a filmových představení, show, soutěže o ceny…  Občas je program doplněn živou hudbou. Obsah se každoročně obměňuje.

Na divadlo navázal koncert Hudebního dua Frivajvl C, hudebníků z  Blanska. Autorské folkové písničky se setkaly s velkým nadšením diváků, kterých se bohužel na koncert dostavilo méně, nežli pořadatelé očekávali.

V rámci festivalu se v Kulturním domě uskutečnila výstava plastik a obrazů od Dominika Holého z Prahy.

Program se uskutečnil díky spolupráci s vedením obce Prace, především s panem starostou Ing. Janem Vovesným a Bc. Marií Poulíkovou, která má v obci na starosti kulturu. Oběma jmenovaným, i celému zastupitelstvu obce, velmi děkujeme za spolupráci  i pomoc při organizaci festivalu. Vstřícnost i nefinanční sponzorství provázela letošní            i minulé ročníky festivalu. Výjimkou byl pouze rok 2020, kdy se akce nekonala, z důvodu pandemie Covid-19.

Děkujeme za vstřícnost a dělnou i milou spolupráci  s SK Prace, v čele s předsedou panem Tomášem Matouškem.

Poděkování si určitě zaslouží i pan Dan Švehla, provozovatel restaurace Zastávka u Richarda. Mimo poskytovaného občerstvení děkujeme mj. i za zapůjčení laviček pro diváky.

V pátek 23. září 2022 se večer v malém sále Kulturního domu uskutečnilo promítání filmů, které bylo součástí festivalu. Na programu bylo promítání klipů a videí z autorských divadelních představení a pohádka pro děti. Satirický klip o žních, jehož podstatná část se natáčela v obci Prace u Brna, klip, který je součástí připravovaného filmového povídkového seriálu. (Klub přátel umění v České republice z. s., Divadlo Jarka Lokose a studio Boratorium. Námět a režie Miroslav Krbek).

Divadelní podzimní festival bude zakončen, 7. října 2022, představením pro děti v mateřské a základní škole, při Fakultní nemocnici Brno.

Na část festivalu, která byla živým uměním (divadlo a hudba), finančně přispěla Nadace život umělce.

 

Vladimír Michal, předseda spolku